Jump to content

Regulamin administracji i moderacji 04.05.2011


 Share

Recommended Posts

Publiczny regulamin moderacji

I. Uwagi ogólne

1. Regulamin dotyczy grupy wszystkich administratorów i moderatorów forum, zwanej dalej "redakcją".

2. Oprócz niniejszego regulaminu, redakcję obowiązuje także regulamin forum.

3. W sytuacji sporu bądź różnicy zdań między członkami redakcji, obowiązuje zasada konsensusu.

4. Jeżeli konsensus nie zostanie osiągnięty, za obowiązujące zostaje uznane zdanie większości redaktorów.

5. Przez moderatorów, rozumiemy osoby posiadające na forum rangę "Super Moderator".

6. Przez administratorów, rozumiemy osoby które posiadają na forum rangę "Administrator".

7. Spis osób znajdujących się w redakcji forum, jest publiczny i możliwy do wglądu tutaj.

II. Zadania

1. Do zadań członków redakcji należy dbałość o przestrzeganie regulaminu forum przez pozostałych użytkowników. Nadrzędną zasadą jest dobro ogółu użytkowników forum.

2. Decyzja o podjętych działaniach, czy też o podjęciu jakichkolwiek działań w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu leży wyłącznie w gestii redaktora, może jednak zostać oprotestowana i cofnięta post factum przez innych członków redakcji.

3. Do usuwania postów oraz tematów należy używać opcji "W rzeczywistości pozostawić odnośnik do obiektu" - pozwala to na weryfikację usuwanej treści przez Administrację, w celu rozpatrzenia zażaleń lub innych działań związanych z funkcjonowaniem forum.

4. Członkowie redakcji mają kategoryczny zakaz wykorzystywania swoich uprawnień w celach prywatnych, przeciwko innym użytkownikom. Szczególnie niedopuszczalne jest:

- zamykanie tematów w których redaktor był stroną dyskusji w celu uniemożliwienia oponentowi odpowiedzi;

- kasowanie postów nie łamiących regulaminu forum;

- stosowanie gróźb użycia uprawnień wobec nie łamiących regulaminu użytkowników.

5. Członkowie redakcji, jako redakcja wypowiadają się w kolorze czerwonym, który jest dla nich zarezerwowany. Każdy post w dowolnym innym kolorze, musi być traktowany jak post ZWYKŁEGO użytkownika forum

6. Każde działanie redakcyjne na forum jest logowane, zapis loga jest dostępny dla administratorów.

7. Redaktor nawet wypowiadając się jako zwykły użytkownik musi dbać o dobro forum, jego wizerunek i nie może dążyć do zaognienia sporów lub dyskusji.

8. Redaktor który rażąco złamał regulamin forum, automatycznie przestaje być redaktorem i powraca do statusu zwykłego użytkownika.

9. Zabrania się publicznego dyskutowania z decyzją moderatora, wszelkie zażalenia należy kierować bezpośrednio do administracji forum.

III. Administracja

1. Administrator nie jest moderatorem

2. Administrator skupia się na sprawach technicznego działania forum, oraz na nadzorowaniu oraz powoływaniu i odwoływaniu Super Moderatorów.

3. W wyjątkowych i nagłych wypadkach administrator może interweniować jako moderator. Decyzja administratora jest ostateczna.

4. Super Moderator zostaje powołany przez Administratora, z grona osób wyróżniających się w środowisku, po zasięgnięciu opinii innych redaktorów.

5. Skargi na działanie redaktorów, należy składać bezpośrednio Administratorowi, który po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i wysłuchaniu stron podejmuje ostateczną decyzję, dotyczącą sprawy, o czym informuje wszelkie zainteresowane strony.

Edited by Guest
  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...